Schemaläggning

Tidsplanering är en av projektets mest värdefulla tillgångar. Därmed har vi full förståelse för vikten av milstolpar som presenterats av våra kunder och affärspartners. När vi hanterar tidsplaneringen & förberedelsesrutiner betonar vi säkerhet, kvalitet och effektivitet (dvs. tidsramen) i den ordningen. Tack vare våra byggbesättningars skicklighet kan vi ofta fullborda våra angivna uppgifter inom ett projekt redan innan vi når de tidsfrister som våra kunder har förevisad oss. Våra team består av ambitiösa, men ändå erfarna och ansvarsfulla individer som klarar sig väldigt bra under stress och hets när jobbet kräver det.

Men som ett företag inser vi också den viktiga roll som schemaläggning och planering spelar för att utveckla en effektiv övervaknings- och kontrollregelverk, minska potentiella projektrisker och maximera resurshanteringseffektiviteten i syfte att slutföra eventuella byggprojekt i god tid.

Därav bevakar Pramit Construction Filials administrativa personal uppmärksamt projektstatus och våra tillgångar likväl de milstolpar som har etablerats. Vi dokumenterar varje uppgift och skeende som vi utför på vägnar av våra klienter och varje enskild byggteammedlems verksamhet kan spåras kronologiskt vid behov. I enlighet med uppsatta regelverk analyserar vi statistiken och uppgifterna i våra rapporter för att ytterligare öka kompetensnivån & effektiviteten hos våra byggbesättningar. Vår företagsledning välkomnar dialog med – och feedback från våra kunder. För att slutföra våra uppgifter i rättan tid på ett betryggande sätt anpassar vi våra interna schemaläggningar i enlighet med arbetsflödet och kundens aktuella behov.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida skapad av Interwebsite Webbyrå