Lagarbete

Att leda en stor arbetsstyrka kräver ett omdömesgillt ledarskap och en adekvat företagsfilosofi. Trots att Pramit Construction har ett stort antal medarbetare skulle vi vilja tänka på var och en av våra anställda som familjemedlem. Sålunda bryr vi oss om deras välbefinnande som sådant.

Vi bygger vårt teamwork på samarbete, kommunikation och ömsesidig respekt och en trevlig arbetsmiljö. Tack vare den ömsesidiga respekten, solidariteten och integriteten som alstras av familjeandan i vårt företag kan våra byggarbetare, ingenjörer, administratörer och styrelsemedlemmar oftare än sällan befinna sig i fullständig harmoni och jämvikt med varandras intressen och prioriteringar inom ramen för ett visst angivet projekt och miljö.

Under normala omständigheter tjänstgör våra arbetstagare i många år med oss och däri följer även de flesta anställda med vårt företag till nya satsningar utomlands. Eftersom en av våra högsta prioriteringar är att maximera vår medarbetares potential och effektivitet betonar vi en modern entreprenörsstrategi i alla våra verk. Vi gör vårt yttersta för att uppnå- och upprätthålla en kamratlig arbetsmiljö där varje familjemedlem kan njuta av individuell frihet och ansvar gentemot sitt jobb.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida skapad av Interwebsite Webbyrå