Om oss

Pramit Construction grundades i 1987 och vi etablerade vårt första kontor i Skandinavien 2012.

Pramit Construction har sitt huvudkontor i Istanbul, Turkiet. Företaget grundades av fem bröder år 1987 och fortfarande är ett familjeägt företag. Pramit Construction har i dagsläget mer än 30 års erfarenhet inom ramen för byggbranschen. Under åren har vi byggt en stark plattform i Tyskland och Turkiet. Numera är vårt företag väl förankrad tillika i den svenska byggindustrin och dess reglemente. Vi ägnar oss främst åt byggnadskonst och konstruktionen av broar, tunnlar och kontorsbyggnader. Vi har till och med deltagit i nischade byggprojekt som konstruktionen av flygplatser. Samtidigt som vi utmärker oss på att genomföra byggtjänster inom civil infrastruktur i mån av broar, tunnlar, vägar och tunnelteknik för en hållbar stadsutveckling, så erbjuder vi även vår kompetens inom byggtjänster som lägenhetsbygge, byggnationen av kontorslokaler, flygplatser och andra kommersiella byggprojekt till våra kunder i sådant skick som det passar deras behov. Som företag anställer vi för närvarande sammanlagd över 200 medarbetare i Tyskland, Sverige och Turkiet för att möta våra affärspartners krav. Varför ska du välja oss? På grund av över 30 års erfarenhet inom byggbranschen samt vårt deltagande i många prestigefyllda projekt i våra värdländer är vi väl medvetna om att inom ramen för ett bygguppdrag måste avgörande momenten som korrekt utförande av montering, tillsyn, underhåll och reparation utföras av en måttlig kompetent arbetskraft som övervakas av kvalificerade & sakkunniga ingenjörer. Därför samarbetar Pramits styrelse, administrativ personal och byggteamen nära med varandra i symbios på ett professionellt och effektivt sätt. Allt detta- så att vi ska framgångsrikt kunna uppnå milstolparna & målen för ett givet projekt i god tid samtidigt som vi också uppfyller kraven för dem högsta standarderna för säkerhets- och kvalitetskontroll som begäras av våra kunder.

Förvisso bearbetar Pramit Construction Filial varje projekt individuellt och ger dig de bästa lösningarna för dina planer. Dock är vi också medvetna om att byggprojekten – beroende på deras natur – kan ha dynamiska krav & förutsättningar. Vikten av våra kunder för oss kan således observeras med åtanke på den flexibilitet som vi erbjuder i våra ansträngningar att möta era krav. Vår flexibilitet kan dessutom beskådas via en blick på våra byggnadsbesättningar & personal, som består av både äldre, erfarna veteranarbetare som arbetar tillsammans med våra yngre energiska kollegor. Vår marknadsföringsstrategi betonar denna flexibilitet och mångfald vilket i sin tur ger vårt företag den trygghet och uppmuntran som behövs för att vi ska etablera våra verksamheter i nya marknader i syfte att möta nya potentiella kunder över ett brett spektrum av möjligheter.

Vi på Pramit Construction strävar alltid efter att ha ett nära samarbete med våra projekts delmedlemmar och kunder. Vi tror att en effektiv kommunikationsförmåga, konstruktiva diskussioner och nya idéer utgör inalles de allra viktigaste beståndsdelarna till en framgångsrik hantering av ditt projekt. Medan vi betonar framförallt säkerhet och kvalitet i våra verksamheter, sålunda förstår vi också att den givna tidsramen dvs. milstolparna och slutdatum för ett givet projekt är av avgörande natur för våra arbetsgivare och affärspartners. Därför kan vi stolt konstatera att Pramit Construction Filial inte bara kan hålla sig till de deadlinen som presenteras för oss, men vi även kan överträffa dem som vi ofta har gjort när vi utförde byggarbetena i tidigare projekt.

Avslutningsvis vill vi yrka att för oss är våra kunder mer än bara goda referenskällor. För vårt företag är en nöjd kund kvintessensen för vår fortsatta utveckling och framgång. Vi är tacksamma för möjligheterna och samarbetena som våra tidigare och nuvarande affärspartners har erbjudit oss. Ty är vi på Pramit Construction medvetna om att det är tack vare våra kunder och däri vårt goda rykte som vi i många år har lyckats med att kunna driva vår verksamhet med triumf i byggindustrin.

Historien om Pramit

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida skapad av Interwebsite Webbyrå