Säkerhet på arbetsplatsen

Våra medarbetares säkerhet är vår högsta prioritet. I syfte att säkra våra anställdas säkerhet & trygghet på arbetsplatsen strävar vi alltid efter att vidta samtliga etablerade och aktuella säkerhetsåtgärder inom branschen. Redan under projektplaneringsprocessen samarbetar vi mycket nära med våra kunder, leverantörer och affärspartner med ändamålen att betona säkerheten för våra kollager på byggplatsen. Vi ser också till att vi endast samverkar med andra aktörer som också är legitimerade för säkra byggarbeten. För att höja säkerheten följer vi angivna regelverk kring förberedning av byggplatsen i mån av utjämning av marken, borttagning av skräp och andra farliga ämnen från byggplatsen enligt reglemente i rättan tid och genom att markera el-, gas- och vattenledningar m.m. Hos oss finner man alltid angivna bänksman på plats under arbetspassen där byggnation pågår. Vi förser vår personal på sajten med robusta bygganläggningar som besiktas regelbundet. Vi är givetvis också måna om risken för arbete på höjd. Därmed lägger vi tonvikten likaledes på fallskydd som också besiktas regelbundet enligt uppsatta regelverk. Sådan som det är angivet ovan så följer vi på Pramit samtliga relevanta & aktuella föreskrifter och säkerhetsprotokollen inom industrin (inklusive alla artiklar i del M – Fallskyddsomslag). Våra selar, bälten och övriga/reservutrustning inspekteras regelbundet, repareras eller deponeras av- och ersättas i god tid.

Utrustningen som vi använder, våra arbetsplatser och arbetsstationer (m.m.) genomgår regelbundna säkerhetsinspektioner och kvalitetskontroller. Vår personal deltar rutinmässigt i säkerhetskurser. För att vidare öka medvetenheten kring risker på arbetsmiljön anordnar vi regelbundet workshops och arbetsmöten som drivs av kvalificerade och erfarna personal där arbetarna även kan rösta sina åsikter om de miljö- och säkerhetsåtgärder som har genomförts på byggarbetsplatsen.

Vidare; jämfört med andra byggföretag är det relativt enkelt för våra arbetstagare att komma i kontakt med våra säkerhetsexperter, administratörer och till och med styrelsens ledamöter för att ge direkt återkoppling om de hälso- och säkerhetsåtgärder som har införts plats. Följaktligen är vi som företag stolta över vår säkerhetshistorik.

Radiokontakt

Trots våra erfarna kranförares försiktighet och bästa ansträngningar är vi på Pramit medvetna om att kranförare i stort och särskilt tornkranoperatörer inte alltid har tydlig synlighet för det angivna lastområdet. I modern byggnadsindustri samt väg- och vattenbyggnadsteknik är följaktligen signalmän anställda för att tillförsäkra byggnadspersonalens säkerhet. Detta i andra hand också bidrar till smidigare och effektivare drift av tornkranar. För att uppnå detta mål använder signalmännen en specifik förutbestämd radiolänk och procedur med handsignaler för att styra kranmanövreringen från laddnings- och lossningspunkten på lastområdet. Utöver detta använder våra signalmän visselpipor för att varna byggnationsarbetare som befinner sig under lasten när den passerar dem i luften, samt utfärdar signalmän varningar till alla anställda när de går förbi- och/eller arbetar i närheten av lasten när den sänks till schakten. Pramit Construction Filial anställer utvalda och välutbildade signalmän som alltid står till tjänst när byggnation är på gång. Tack vare våra signalmäns vaksamhet samt våra byggnationsteams snabba responstid till signalmännens instruktioner har vi fått mycket positiv feedback från våra kunder som överskådar vårt arbete.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida skapad av Interwebsite Webbyrå