Medlem i

Byggföretagen

I samarbete med Byggföretagen strävar vi alltid efter att utveckla en säker och hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare. I detta syfte driver vi vår verksamhet i enlighet med de regler och föreskrifter som organisationen fastställer. Som medlem av Byggföretagen bedriver vi på Pramit en experthantering av våra arbetsrelationer och löneformer med våra arbetstagare, vilket i sin tur hjälper oss att minska risken för eventuella intressekonflikter med våra samarbetspartners inom ramen för ett brett spektrum inklusive kollektivavtalet.

Svenskt Näringsliv

Vi arbetar proaktivt och följer vår företagspolicy ordagrant i syfte att förebygga konflikter. Det- så att vi kan uppnå en fridfull arbetsmiljö och arbetsfrihet. Tack vare vårt medlemskap i Svenskt Näringsliv har Pramit Construction Filial tillgång till föreningens breda fackkunskap vilket som b.la hjälper oss att erbjuda våra affärspartners ett dynamiskt men ändå hållbart och professionellt kollektivavtal m.m.

Tysk-svenska Handelskammaren

Pramit Construction Filial är medlem i den Tysk-svenska handelskammaren. När det gäller bolagsskattelagstiftning, löneadministration, bokföring och miljörapportering säkerställer kammaren att företagets ledamöter bedriver sin verksamhet på ett professionellt sätt. Vårt företag; Pramit Construction Filial, agerar i enlighet med- och uppfyller kraven för de normerna som den Tysk-svenska handelskammaren fastställer.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida skapad av Interwebsite Webbyrå