Nytt projekt i Stockholm – E2 Tunnel & Installations entreprenad

På uppdrag av YIT Sverige AB åtar sig Pramit Construction att utföra betongarbeten i projektet E2 Tunnel & Installations entreprenad. Detta projekt kommer att vara en del av framtida avloppsvattenrening i Stockholm och inkluderar tunnelarbeten och betongarbeten.

Nytt projekt i Stockholm – Sockenplan Etapp 1

På uppdrag av YIT Sverige AB åtar sig Pramit Construction att utföra betongarbeten i projektet Sockenplan Etapp 1. Projektet är ett led i en större utbyggnad av Stockholms tunnelbana.

Nytt projekt i Stockholm – FSE101 Vårby Backe

Som underleverantör till Hochtief Infrastructure GmbH kommer Pramit Construction att utföra betongarbetena i projektet FSE101 Vårby Backe, Förbifarten. I arbetena ingår att bygga byggdelarna längst söderut inom E4 Förbifart Stockholm.

Nytt projekt i Stockholm – FSE61 TRP Akalla, Förbifarten

På uppdrag av Züblin Scandinavia AB åtar sig Pramit Construction att utföra betongarbeten i projektet ”FSE61 TRP Akalla” Förbifarten. Projektet utgör en del av förbifartsbygget i Stockholm – en ny sträckning av E4 som byggs väster om Stockholm med syfte att förenkla vardagen för stadsborna genom att binda samman de nordliga och södra länsdelarna, avlasta […]

Guldhjälmen 2017

Arbetsmiljöpriset Guldhjälmen 2017 går till Arslan Sitar, lsmet Sitar och Hasan Sitar, Pramit. Teamet har löst fallrisken på cut and cover tunnel på ett innovativt och effektivt sätt. Genom att spänna ledningar mellan rören på långsidorna, de har både ett väl monterat räcke och anslutningsförmåga till fallskyddsbältet.

Nytt projekt i Göteborg – Marieholmstunneln

På uppdrag av Züblin Scandinavia AB åtar sig Pramit Construction att utföra betongarbeten för konstruktion av tre tunnelelement för en nedsänkt tunnel, var och en av de tre elementen är 100 meter långa och två Cut and Cover-tunnlar.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida skapad av Interwebsite Webbyrå