Nytt projekt i Stockholm – FSE61 TRP Akalla, Förbifarten

På uppdrag av Züblin Scandinavia AB åtar sig Pramit Construction att utföra betongarbeten i projektet ”FSE61 TRP Akalla” Förbifarten.

Projektet utgör en del av förbifartsbygget i Stockholm – en ny sträckning av E4 som byggs väster om Stockholm med syfte att förenkla vardagen för stadsborna genom att binda samman de nordliga och södra länsdelarna, avlasta trafiken i Essingeleden och innerstaden och minska spänningen i Stockholms trafiksystem. Via E4 Förbifart Stockholm kommer kollektivtrafik i mån av busstjänster att sammankoppla norra och södra delar av Stockholm och Ekerö.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida skapad av Interwebsite Webbyrå