Vårt företag specialiserar sig på betongarbeten, installation- och borttagning av gjutform, armering, murläggning och jordarbeten. Med emfasen som ligger alltid på säkerhet, kvalitet och effektivitet som förekommer i denna ordning strävar vi ständigt efter att erbjuda rätt lösning i rätt tid för era projekt.

» Betongarbeten


Med hänsyn till betongarbeten är vi kunniga inom såväl byggteknik- som underjordiskt brytnings- och byggarbeten. Att bygga infrastruktur som vägar, motorvägar, tunnlar och kommersiella bostäder samt höghus i stadsmiljöer kan betraktas bland de tjänsterna som vi erbjuder till våra partners inom ramen för våra betongverk. För mer information kan ni gärna granska våra olika projekt som; Weser Aue Tunneln i Porta Westfalica, Airport Terminal Hamburg, New Fair Hamburg, Mansion Quarter Andresengarten i Hamburg och DKV Kontorsbyggnad i Köln.

» Form Ställning


På Pramit Construction förstår vi att valet av formställningen är ett ytterst viktigt beslut för det framgångsrika slutförandet av ditt projekt. Tack vare många års erfarenhet inom branschen samt kompetensen och erfarenheten av våra specialister anser vi sannerligen att vi har det som krävs för att framgångsrikt hantera och genomföra ditt projekt i enlighet med ditt företags uppsatta mål & förväntningar. Om vi presenteras med en förfrågan om att använda en specifik formställning för projektet som sådan samtalar vi gärna valet av formställningen och dess tillämpning med er, det- så att ni ska känna er trygga med ert val och det formställningsverk som vi utför på era vägnar.

» Armering


Tillsammans med flera andra faktorer är armeringsstängerna en av de viktigaste komponenterna som påverkar betongens strukturella hållbarhet. Ett felaktigt beslut kring vilken sorts armeringsjärn man väljer eller en felaktig installation kan bland annat orsaka sprickbildning längs betongytan. I värsta fall kan även betongens strukturella integritet äventyras. Liknande fel kan också orsakas av kemisk reaktion i varvskiktet. Armeringsarbeten är en av Pramit Constructions främsta kompetensområden och du kan lita på att vi hanterar våra armeringsuppgifter på ett kompetent och ansvarsfullt sätt.