måndag, 28 december 2020

Nytt projekt i Göteborg - Hamnbanan, sektion Eriksberg-Pölsebo

På uppdrag av Skanska Sverige AB,Pramit Construction kommer att genomföra betydande delar av betongarbetena för det viktiga projektet ”Hamnbanan, sektion Eriksberg-Pölsebo” i Göteborg.
måndag, 30 november 2020

Nytt projekt i Stockholm - FSE613 Bergtunnel Akalla, Förbifarten

Som underleverantör till Züblin Scandinavia AB kommer Pramit Construction att utföra betongarbetena i Strabag-projektet FSE613 Bergtunnel Akalla, Förbifarten.
tisdag, 20 oktober 2020

Nytt projekt i Stockholm - Världens modernaste reningsverk för avloppsvatten

På uppdrag av YIT Sverige AB, Pramit Construction kommer att genomföra betydande delar av betongarbetena i det viktiga projektet ”Henriksdals reningsverk” i Stockholm.
måndag, 11 februari 2019

Nytt projekt i Stockholm – FSE61 TRP Akalla, Förbifarten

På uppdrag av Züblin Scandinavia AB åtar sig Pramit Construction att utföra betongarbeten i projektet ”FSE61 TRP Akalla” Förbifarten.

Projektet utgör en del av förbifartsbygget i Stockholm - en ny sträckning av E4 som byggs väster om Stockholm med syfte att förenkla vardagen för stadsborna genom att binda samman de nordliga och södra länsdelarna, avlasta trafiken i Essingeleden och innerstaden och minska spänningen i Stockholms trafiksystem. Via E4 Förbifart Stockholm kommer kollektivtrafik i mån av busstjänster att sammankoppla norra och södra delar av Stockholm och Ekerö.
fredag, 31 augusti 2018

På vägnar av AGN Haga AB har Pramit Construction fått ett nytt korttidsuppdrag i Göteborg

Inom ramen för projektet åtar Pramit Construction sig uppdraget att utföra betongarbeten för brobygge i etableringsområdet; Södra Hamngatan.
tisdag, 22 Maj 2018

Guldhjälmen 2017

Arbetsmiljöpriset Guldhjälmen 2017 går till Arslan
Sitar, lsmet Sitar och Hasan Sitar, Pramit. Teamet har löst
fallrisken på cut and cover tunnel på ett innovativt och effektivt
sätt. Genom att spänna ledningar mellan rören på långsidorna,
de har både ett väl monterat räcke och anslutningsförmåga till
fallskyddsbältet.
måndag, 04 april 2016

Nytt projekt i Göteborg – Marieholmstunneln

På uppdrag av Züblin Scandinavia AB åtar sig Pramit Construction att utföra betongarbeten för konstruktion av tre tunnelelement för en nedsänkt tunnel, var och en av de tre elementen är 100 meter långa och två Cut and Cover-tunnlar.
lördag, 07 mars 2015

Pramit bygger storprojekt snabbt och skräddarsytt