måndag, 11 februari 2019

Nytt projekt i Stockholm - "FSE61 TRP Akalla"

Inom ramen för projektet "FSE61 TRP Akalla" åtar Pramit sig uppdraget att utföra betongarbeten.

Projektet utgör en del av förbifartsbygget i Stockholm - en ny sträckning av E4 som byggs väster om Stockholm med syfte att förenkla vardagen för stadsborna genom att binda samman de nordliga och södra länsdelarna, avlasta trafiken i Essingeleden och innerstaden och minska spänningen i Stockholms trafiksystem. Via E4 Förbifart Stockholm kommer kollektivtrafik i mån av busstjänster att sammankoppla norra och södra delar av Stockholm och Ekerö.
onsdag, 27 februari 2019

På vägnar av AGN Haga AB har Pramit fått ett nytt korttidsuppdrag i Göteborg

Inom ramen för projektet ’’Västlänken’’ åtar Pramit sig uppdraget att utföra betongarbeten för brobygge i etableringsområdet; Södra Hamngatan.

Västlänken, inklusive Olskroken, utgör en cirka åtta kilometer lång dubbelspårig järnväg som också inrymmer en järnvägstunnel som är sex kilometer lång.
tisdag, 07 mars 2017

Pramit bygger storprojekt snabbt och skräddarsytt